Strona głównaNapisz do nas  
   
 
 

Odnowa w Duchu Świętym

„Zapewniam Was, że Wasza miłość do Chrystusa i otwartość 
na Ducha Prawdy są najcenniejszym świadectwem  misji  Kościoła  w świecie”
(
Jan Paweł II  na rozpoczęcie VI Międzynarodowego Kongresu
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie w 1987)

Wspólnota Odnowy w Duchu Św.  istnieje w Parafii  Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych od 1986 roku. Jej założycielem jest diecezjalny moderator ks. Tadeusz Skrzypczyk. Cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej nie różnią się od dążeń całego Kościoła. Odnowa pragnie nawrócenia, zbawienia i uświęcenia Ludu Bożego oraz jego zjednoczenia we wspólnotę dzieci Bożych. Podejmuje dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Św. - również reewangelizacji chrześcijan z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa Charyzmatyczna we wszystkich swych poczynaniach kładzie szczególny nacisk na rolę Ducha Świętego - pozostaje jednak chrystocentryczna, głosząc, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem każdej osoby i całego świata.
Wejściem na drogę nawrócenia i osobistej relacji z Jezusem jest przeżycie seminarium Odnowy w Duchu Św. i podjęcie dalszej formacji duchowej.
Członkowie grupy żyją na co dzień modlitwą i sakramentami. Podejmują służbę m.in. w grupie, parafii i diecezji. Szczególne miejsce zajmuje posługa modlitwą wstawienniczą. Modlitwa wstawiennicza jest kontynuacją mocy sakramentów Eucharystii i Pojednania jako sakramentów uzdrowienia.

Patronem całej Odnowy w Duchu Św. jest papież  bł. Jan XXIII    Patronką naszej Grupy jest również  Matka Boża Nieustającej Pomocy Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.00. Przygotowaniem do spotkania jest udział we Mszy Świętej. o godz. 18.00

Jeżeli pragniesz żyć pełnią życia i szczęścia…
Jeżeli pragniesz przeżywać swoją wiarę z entuzjazmem…
Jeżeli pragniesz osobiście spotkać Jezusa Chrystusa…
Jeżeli pragniesz duchowego wzrostu…
Jeżeli pragniesz wyjść z samotności i spotkać Boga i człowieka…
Jeżeli pragniesz porozmawiać o swoich wątpliwościach w wierze...
Jeżeli pragniesz uwielbiać Boga…
Jeżeli pragniesz modlić się w sposób spontaniczny…
Jeżeli potrzebujesz wsparcia modlitewnego...
Przyjdź, zapraszamy Cię! Tutaj Bóg przygotował i zarezerwował dla Ciebie specjalne miejsce.

Przydatne linki:

Katolicka Odnowa w Duchu Swiętym w Polsce
odnowa.org

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej
katowice.odnowa.org


Odnów swoją relację z Jezusem!

Wśród wielu grup parafialnych jest jedna, której spotkania odbywają się w każdy poniedziałek. Spotykają się, aby się formować i aby się wspólnie modlić. Wstawiają się do Pana Boga w różnych intencjach. Otaczają duchową opieką całą parafię, a więc także i Ciebie! Warto zatem poznać lepiej te osoby, które należą do Odnowy w Duchu Świętym.

- Dlaczego chodzą Panie na spotkania Odnowy w Duchu Świętym?

P. Jolanta: Chodzę na spotkania dla pogłębienia wiary i formacji własnej.

P. Ela: Dlatego, że spośród wielu sposobów bycia z Bogiem, Odnowa jest jedną z najbardziej owocnych formacji, czyli możliwości bycia w żywym Kościele, zjednoczenia się z Jezusem i nawiązania osobowej relacji z Nim.

Dla mnie to właśnie ta osobowa relacja z Jezusem jest najważniejsza. To dzięki niej Jezus jest moim Panem. Jestem w Nim zakochana, On jest dla mnie najważniejszym Autorytetem. Mieszka w każdym człowieku, więc jeśli mogę Go spotkać we wspaniałych ludziach to jest to dla mnie bardzo budujące.

- Dlaczego akurat Odnowa w Duchu Świętym?

P. Jolanta: Przygotowałam się do tego wcześniej, intelektualnie. Czytałam odpowiednie źródła i szukałam tej formacji, która mi odpowiadała. Aby poznanie rozumem szło w parze z formacją duchową.

P. Ela: Ja byłam wcześniej w KIK-u, ale tam nacisk był kładziony głównie na intelekt. W Odnowie też nie brakuje tej formy. Ale tutaj jest miejsce na wszystkie formy modlitwy i ewangelizacji, na świadectwo i głoszenie Jezusa. To jest we wszystkich wspólnotach, ale Odnowa mi najbardziej odpowiada ze względu na charyzmat, czyli na taką widoczną radość.

- Jak wyglądają spotkania Odnowy w praktyce?

P. Ela: Chociaż ludzie tutaj są diametralnie różni, to Bóg wylewa swoją miłość na spotkaniu. I ta miłość sprawia, że my, różnorodności, tworzymy harmonię. Na spotkaniu doświadczamy obecności Pana Boga głównie w drugim człowieku. Jeśli widzę Pana Boga w drugiej osobie, to później jest to zupełnie inna relacja. We wspólnocie potrafimy sobie powiedzieć oprócz tych radosnych, także sprawy trudne. Przez modlitwę i spotkania Pan Bóg nas przygotowuje, żebyśmy żyli w prawdzie. Pan Bóg pozwala nam stanąć z tymi problemami, rozwiązać je wspólnie i uczy nas przebaczenia.

- Co Pani dają spotkania?

P. Jolanta: Na pewno więcej pokory i miłości. Formacja w Kościele, w jakiejś wspólnocie nie zawsze jest łatwa, ale dobrze jest się przełamywać w pokorze. To tak jak Mojżesz, który modlił się i nie umiał utrzymać rąk samodzielnie – wtedy bliscy podparli go, wspólnie się modlili. I wtedy było zwycięstwo.

- Dziękujemy za wywiad!

Jeśli zachęcają Cię, drogi Czytelniku, doświadczenia członkiń Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy na spotkania w salce na drugim piętrze w każdy poniedziałek po Mszy wieczornej. Warto odnowić swoją wiarę i relację z Panem Bogiem! Przekonaj się sam i poznaj Odnowę!

K.W. i M.C.

 

 

zobacz wywiad

 

 
 
Parafia Tysiąclecie Dolne | Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Zobacz więcej